Praděd

Nejvyšší hora Moravy poskytuje rozhled do všech stran. Za dobré viditelnosti jsou zřetelně vidět hřebeny Krkonoš i Tater.


Švýcárna

Turistická chata Švýcarna je jednou z nejstarších budov v oblasti Jeseníků. Byla postavena již v roce 1887, avšak její historie sahá ještě hlouběji. Švýcárna je ukázkovým příkladem přeměny pastevecké salaše na klasickou horskou chatu.


Červenohorské sedlo

Důležité východisko turistických tras v oblasti Hrubého Jeseníku, vybavené nutnou infrastrukturou pro letní i zimní cestovní ruch. Tvoří významný bod na silničním tahu překonávajícím hlavní hřeben jesenického masivu. Nadmořská výška 1010 metrů.


Bílá Opava – naučná stezka

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy − nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa vám naučná stezka Bílá Opava na sedmi informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace.


hrad Sovinec

Hrad na skalnatém výběžku, založený před rokem 1333, zažil bohatou historii.


zámek Bruntál

Přestavba původně gotického hradu se datuje do roku 1556. O více než dvě století později dostal další přestavbou zámek dnešní renesančně−barokní podobu. Po celém obvodu trojúhelníkového nádvoří se vlní oblé arkády, na něž shlíží hodinová schodišťová věž.


zámek Velké Losiny

Vzácné původní dochované zámecké interiéry vám přiblíží život šlechtických rodin 16. století. Ve druhém patře se dokonce nachází soudní síň a sál, kde ve druhé polovině 17. století probíhaly čarodějnické inkviziční procesy, jejichž tribunál odtud poslal 56 obětí na hranici. O této temné stránce zdejšího zámku pojednává kniha Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a stejnojmenný film Otakara Vávry.


ruční papírna a lázně Velké Losiny

S obcí Velké Losiny je pevně spjata bohatá historie a velké množství historických památek a zajímavostí. Obec patří k nejstarším v šumperském okrese a její vznik se datuje rokem 1351. Dějiny obce jsou dlouhodobě spojeny s rodem Žerotínů, od tohoto období do současnosti vyrostly v obci její nejvýznamnější historické dominanty, mezi které patří zámek, ruční papírna, farní kostel, církevní a světské stavby a termální lázně.


Karlova Studánka – lázně, bazén, solná jeskyně

Roubené lázeňské budovy ovlivněné empírem jsou umístěny v nádherném horském prostředí, jehož ovzduší je označováno za jedno z nejčistších v České republice. Své zdraví i kondici si posílíte absolvováním některého z pobytů. Jen namátkou: Dovolená pro zdraví, Prodlužte si věk… Pramení zde přírodní uhličité minerální vody, které slouží ke koupelím i pitné kúře. Okolí využijte k procházkám i výletům, ujít si nenechejte pohled na kaskádové vodopády Bílé Opavy.


Rešovské vodopády

Říčka Huntava, pramenící ve Stříbrných Horách u Horního Města vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku.


Skřítek

Horské sedlo Skřítek odděluje nejjižnější část Hrubého Jeseníku od Hraběšické hornatiny. Sedlo je asi 2,5 km dlouhá a několik desítek metrů široká plošina, která je východiskem hřebenových túr. Nachází se v nadmořské výšce 870 metrů.


Rabštejn

Malebné zříceniny hradu Rabštejna, navíc opředené romantikou loupeživých rytířů, patří k oblíbeným výletním cílům. Rabštejn leží nad obcí Bedřichov, asi hodinu cesty od horského sedla Skřítek. Hrad se rozkládal na dvou vysokých skaliscích (25 a 35 m) a ve své době byl nejvýše postaveným hradem na Moravě.


Dlouhé Stráně

Třetí největší přečerpávací vodní elektrárna na světě a nejrozsáhlejší vodní energetické dílo v České republice. Většina objektů se nachází pod zemí, stavby na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody a vytvářejí s ní harmonický celek. Tento technický unikát je přístupný i zájemcům z řad veřejnosti.


Pradědova galerie

Galerii projdete suchou nohou i kdyby trakaře padaly a čerti se ženili. Čaj si vypijete, u krbu se zahřejete.


Rejvíz

Projděte se po unikátní naučné stezce Rejvíz dlouhé 3 km! Spatříte největší rašeliniště na Moravě a vzácné druhy rostlin a živočichů. Po dřevěném chodníčku, který chrání národní přírodní rezervaci před poškozením, dojdete až k Velkému mechovému jezírku.


Slezská Harta

Stavba přehrady Slezské Harty byla oficiálně zahájena v roce 1987. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě dříve byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti.


jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku

Velká část těchto jeskyní, objevených v roce 1936, patří k tzv. živým. Vytvářejí se zde nové krápníky a formují se starší krápníkové útvary. Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru. Zásluhu na vzniku těchto majestátních přírodních prostor má podzemní i povrchová voda z říčky Vidnávky.


Ski Aréna Karlov

Nabízí parádní lyžování v Jeseníkách. Na 1 skipas máte v Karlově pod Pradědem k dispozici až 11 km propojených sjezdovek všech obtížností. Specialitou je expresní krytá 4−sedačka s bublinami, dlouhé rodinné sjezdovky, široké bezpečné svahy a největší areál pro večerní lyžování na Moravě.


Rozhledna Nová Ves u Dolní Moravice

Myšlenka postavit v Dolní Moravice, místní části Nová Ves, rozhlednu sahá zhruba do roku 2004. Nápad se brzy stal jednou z priorit představitelů obce Dolní Moravice, kteří za tímto účelem nechali připravit územní plán a v roce 2011 uspěli s žádostí o dotaci.